ریل راهنما سوپر ساورا اسپانیا T9) T70)

ویژگی های منحصر به فرد ریل ساورا: ♦ تنها ریل موجود در بازار ایران که به هیچ عنوان تقلبی و فیک آن وجود ندارد. ♦ مواد اولیه ساخت ریل ساورا منطبق بر استانداردهای اروپا میباشد. ♦ ریل ساورا اسپانیا در مقایسه با سایر ریل های اروپایی به دلیل استفاده از مواد اولیه ویژه ساخت کارخانه SELAK از زیر مجموعه های گروه ساورا(SAVERA GROUP) دارای کیفیت برتر میباشد. ♦ ریل ساورا اسپانیا دارای استاندارد ساخت ISO7465 اروپا میباشد. ♦ ریل ساورا اسپانیا دارای علامت مشخصه S بصورت لیزر بین دو سوراخ انتهای ریل سمت نرگی بوده که اصالت ساخت ریل در اسپانیا را تصمین مینماید. ♦ ریل ساورا ساخت چین نیز دارای علامت مشخصه SAVERA CHINA بین دو سوراخ انتهای ریل میباشد که اصالت ساورا را تضمین مینماید.

قیمت: 244/000

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"