درب پریسما ایتالیا کابین تمام استیل تلسکوپی ارتفاع 210cm عرض 70cm

"درب کابین پریسما تلسکوپی دو لته کاملا استیل تولید شده از استیل 304 (نگیر) ضخامت استیل 1/5 میلیمتر عرض بازشو 70cm ارتفاع بازشو 210cm"

قیمت: 4/360/000

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"