نرم نرمک میرسد اینک بهار...

زمستان کوله بار برفی اش را میبندد
پشت سرش برف ها آب میشوند....
نرم نرمک میرسد اینک بهار
خوش به حال روزگار
نوروز 1396 مبارک