وزیر محترم صنعت در غرفه گروه فطرس

پنجمین نمایشگاه بین المللی آسانسور ، صنایع و تجهیزات وابسته بعد از ظهر شنبه 19 تیر ماه با حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت و در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت.

مهندس نعمت زاده پس از افتتـاح رسمی نمایشگـاه به همراه حسین اسفهبدی معـاون وزیر و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی، ضمن حضور در غرفه گروه مهندسی و بازرگانی فطرس، پیرامون روند واردات کالا پس از اجرای برجام با مدیریت محترم گروه فطرس به گفت وگو پرداختند.