تومان
بافر هیدرولیک اولئو چین 1.6m/s - ظرفیت 3250کیلوگرم