اثر خمش معکوس سیم بکسل آسانسور

خمش معکوس چیست؟ در آسانسور های کششی مهمترین نقش کشش را سیم بکسل ها ایفا می نمایند، فولی (قرقره) موتور دو وظیفه دارد، وظیفه اول آن بعنوان نیروی محرکه نقش جابجایی سیستم و حرکت آسانسور را برعهده داشته و وظیفه دوم آن تغییر جهت نیرو می باشد. بدین صورت که از یک طرف فلکه موتور کابین و از طرف دیگر آن، وزنه های تعادل معلق است. این سیستم تعلیق توسط سیم بکسل متناسب با فلکه ها طراحی و پیاده سازی می شود. 22 جون در بحث آموزش آسانسور به معنای خمش معکوس سیم بکسل آسانسور و اثرات آن در آسانسور خواهیم پرداخت. خمش معکوس چیست؟ در آسانسور های کششی مهمترین نقش کشش را سیم بکسل ها ایفا می نمایند، فولی (قرقره) موتور دو وظیفه دارد، وظیفه اول آن بعنوان نیروی محرکه نقش جابجایی سیستم و حرکت آسانسور را برعهده داشته و وظیفه دوم آن تغییر جهت نیرو می باشد. بدین صورت که از یک طرف فلکه موتور کابین و از طرف دیگر آن، وزنه های تعادل معلق است. این سیستم تعلیق توسط سیم بکسل متناسب با فلکه ها طراحی و پیاده سازی می شود. اثر خمش معکوس سیم بکسل در آسانسور همانطور که در این شکل مشاهده می شود، (سیستم 1:1) سیم بکسل در مسیر طبیعی حرکت کابین آسانسور تنها در یک جهت خم می گردد. همچنین کل نیروی کششی سیم بکسل برابر است با وزن کابین و نفرات داخل آن به اضافه وزن وزنه تعادل. اما در سیستمهای 1:1 که به دلیل عدم تأمین زاویه آلفا از فلکه ی شکننده سوم نیز استفاده می گردد، سیم بکسل در دو جهت خم شده که این دو جهت معکوس یکدیگر می باشند.(اثر خستگی فلزات) در نتیجه این مسأله باعث افت عمر طبیعی سیم بکسل خواهد بود.( چرا که نیروی کششی در محل خمش باندازه وزن کابین + وزن وزنه تعادل است.) چرا اثر خمش معکوس در سیستم های دو به یک کمتر است؟ همانطور که اشاره گردید، با محاسبه نیروی کشش می توان دریافت که نیروی کشش در هر نقطه سیم بکسل در سیستم 2:1 نصف سیستم 1:1 است. در نتیجه اثر خستگی سیم بکسل کمتر خواهد بود.

آخرین مقالات

تفاوت موتور گیرلس و موتور گیربکس

با توجه به اطلاعات فنی و ویژگی های موتور گیرلس و موتور گیربکس دار،

کنتاکتور ها در تابلو فرمان
کنتاکتورها از جمله فطعاتی می باشند که در تابلو فرمان آسانسورها به واسطه عملکرد الکترومکانیکی
سیستم نجات اضطراری آسانسور
در بحث آموزش آسانسور های کششی ،سیستم Black out یا به اصطلاح سیستم نجات اضطراری
آهن کشی در نصب آسانسور
بحث مهندسی عمران کلیه قطعات آسانسور نیازمند سازه ای است که مقاومت لازم در برابر