ترمزها در سیستم آسانسور

ترمزها در سیستم آسانسور : در کلاس آموزش آسانسور به تشریح کاربرد ترمز موتور آسانسور می پردازیم. بخش اول مطالب آموزش نصب آسانسور به معرفی انواع ترمزهای موتور می پردازیم: 1- انواع ترمزها در سیستم آسانسور : هنگام قطع برق کل آسانسور و یا تابلو فرمان آسانسور سیستم ترمز موتور آسانسور می بایست بصورت اتوماتیک عمل نماید. بنابراین ترمزهای اصطکاکی الکترومغناطیسی به کار می رود. چنانچه کابین آسانسور با 125 درصد بار اسمی خود در سرعت نرمال خود حرکت نماید ، ترمزها می بایست توانایی متوقف ساختن کل مجموعه را داشته باشند و بدون معطلی سیستم را به حالت سکون برسانند. با توجه به این که عمل ترمز شتاب منفی محسوب می گردد، این شتاب منفی نباید بیشتر از یک حد معین باشد. این حد معمولا توسط ترمز اضطراری (پاراشوت تعریف می گردد.) همانطور که می دانیم شتاب منفی ایجاد شده توسط پاراشوت بسیار بالا بوده و در حد برخورد کابین با یک مانع نظیر ضربه گیرهای بافر ته چاه می باشد. ترمز موتور معمولا در جهت محوری از موتور نصب می گردد که سرعت زیاد است، چرا که گشتاور مورد نیاز برای ترمز بر روی این محور از موتور به نسبت کمتر می باشد.مشروط بر اینکه دور توسط سیستم مکانیکی مستقیم به محور چرخ رانش (سیلندر دنده زنجیر) متصل گردیده باشد. برای سیستمهایی که به روش غیر مستقیم متصل هستند از تسمه های با مقطع V شکل و تسمه هاس دندانه دارد و یا زنجیر استفاده می کنند. ترمز روی محور چرخ رانش نصب می گردد تا چنانچه تسمه یا زنجیر قادر به عمل نباشد، ترمز عمل نماید. ترمز می بایست بوسیله فنرهای فشاری و یا نیروی وزن عمل نماید. ترمز باید بوسیله نیروی سیستم الکترومغناطیس و یا الکتروهیدرولیک باز شود. با قطع جریان برق حداقل دو وسیله مستقل الکتریکی کنترلر جهت متوقف ساختن مجموعه آسانسور بایستی وجود داشته باشد تا ترمز بلافاصله اعمال گردد.

آخرین مقالات

تفاوت موتور گیرلس و موتور گیربکس

با توجه به اطلاعات فنی و ویژگی های موتور گیرلس و موتور گیربکس دار،

کنتاکتور ها در تابلو فرمان
کنتاکتورها از جمله فطعاتی می باشند که در تابلو فرمان آسانسورها به واسطه عملکرد الکترومکانیکی
سیستم نجات اضطراری آسانسور
در بحث آموزش آسانسور های کششی ،سیستم Black out یا به اصطلاح سیستم نجات اضطراری
آهن کشی در نصب آسانسور
بحث مهندسی عمران کلیه قطعات آسانسور نیازمند سازه ای است که مقاومت لازم در برابر