واحد آسـانسور گــروه مهندسی و بازرگــانی فطرس ارائه دهنده پکیج قطعـات آسـانسور که شامل محصــولاتی با کیفیت ممتـاز ،دوام عـالی و قیمتهای مناسب و منصفانه می باشد و با اطمینان می گوئیم پکیج های فطـرس همواره مورد توجه شرکت های برجسته ، مهندسان و کارفرمایان در سراسر ایران عزیز خواهد بود.

آخرین محصولات

موتور گیربکس ساسی MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s
موتور گیربکس ساسی-MODY 3Vf , 5.1kw , 1m/s قطر فلکه ۴۸۰ ۴شیار - بکسل ۱۰
موتور گیربکس ساسی S38 3VF, 7.3Kw,1/6m/s
"موتور گیربکس ساسی-S38 AC2 , 5.5 kw , 1m/s قطر فلکه 52۰ 4شیار - بکسل ۱0"